Hiển thị 1–24 của 30 kết quả

BẠC 1D6
Đen 218
ĐỎ 3R3
NÂU VÀNG 4R0
TRẮNG 040
TRẮNG NGỌC TRAI 089
Giá xe 545,000,000 

Kiểu dáng : Sedan

Số chỗ : 5

Hộp số : Hộp số tự động vô cấp

Dung tích : 1.496 cm3

Nhiên liệu : Xăng

BẠC 1D6
Đen 218
ĐỎ 3R3
NÂU VÀNG 4R0
TRẮNG 040
TRẮNG NGỌC TRAI 089
Giá xe 488,000,000 

Kiểu dáng : Sedan

Số chỗ : 5

Hộp số : Hộp số tự động vô cấp

Dung tích : 1.496 cm3

Nhiên liệu : Xăng

BẠC 1D6
Đen 218
ĐỎ 3R3
NÂU VÀNG 4R0
TRẮNG 040
TRẮNG NGỌC TRAI 089
Giá xe 458,000,000 

Kiểu dáng : Sedan

Số chỗ : 5

Hộp số : Số sàn 5 cấp

Dung tích : 1.496 cm3

Nhiên liệu : Xăng

BẠC 1K0
Đen 218
Đỏ 3T3
TRẮNG NGỌC TRAI 089
XÁM 1K3
Giá xe 905,000,000 

Kiểu dáng : SUV (xe thể thao đa dụng)

Số chỗ : 5

Hộp số : Hộp số tự động vô cấp

Dung tích : 1.798 cm3

Nhiên liệu : Xăng + Điện

BẠC 1K0
Đen 218
Đỏ 3T3
TRẮNG NGỌC TRAI 089
XÁM 1K3
Giá xe 820,000,000 

Kiểu dáng : SUV (xe thể thao đa dụng)

Số chỗ : 5

Hộp số : Hộp số tự động vô cấp

Dung tích : 1.798 cm3

Nhiên liệu : Xăng

Đen 218
ĐỎ ĐEN
TRẮNG ĐEN
TRẮNG NGỌC TRAI 089
XANH ĐEN
Giá xe 650,000,000 

Kiểu dáng : SUV (xe thể thao đa dụng)

Số chỗ : 5

Hộp số : Hộp số tự động vô cấp CVT

Dung tích : 1.496 cm3

Nhiên liệu : Xăng

Đen 218
ĐỎ ĐEN
TRẮNG ĐEN
TRẮNG NGỌC TRAI 089
XANH ĐEN
Giá xe 765,000,000 

Kiểu dáng : SUV (xe thể thao đa dụng)

Số chỗ : 5

Hộp số : Hộp số tự động vô cấp CVT

Dung tích : 1.496 cm3

Nhiên liệu : Xăng + Điện

BẠC 1D6
Đen 218
ĐỒNG 4V8
TRẮNG NGỌC TRAI 089
XANH ĐEN
Giá xe 810,000,000 

Kiểu dáng : SUV (xe thể thao đa dụng)

Số chỗ : 8

Hộp số : Hộp số tự động vô cấp CVT

Dung tích : 1.987 cm3

Nhiên liệu : Xăng

BẠC 1D6
Đen 218
ĐỒNG 4V8
TRẮNG NGỌC TRAI 089
XANH ĐEN
Giá xe 990,000,000 

Kiểu dáng : SUV (xe thể thao đa dụng)

Số chỗ : 8

Hộp số : Hộp số tự động vô cấp CVT

Dung tích : 1.987 cm3

Nhiên liệu : Xăng + Điện

Đen
Đỏ
ĐỎ ĐEN
Trắng
TRẮNG ĐEN
VÀNG ĐEN
XANH ĐEN
Giá xe 498,000,000 

Kiểu dáng : SUV (xe thể thao đa dụng)

Số chỗ : 5

Hộp số : Biến thiên vô cấp CVT

Dung tích : 998

Nhiên liệu : Xăng

Bạc
Bạc Tím
Đen
Đỏ
Trắng ngọc trai
Giá xe 660,000,000 

Kiểu dáng : SUV (xe thể thao đa dụng)

Số chỗ : 07

Hộp số : Duel-CVT

Dung tích : 1496cc

Nhiên liệu : Xăng

Bạc
Bạc Tím
Đen
Đỏ
Trắng ngọc trai
Giá xe 638,000,000 

Kiểu dáng : SUV (xe thể thao đa dụng)

Số chỗ : 07

Hộp số : Duel-CVT

Dung tích : 1496cc

Nhiên liệu : Xăng

Bạc
Bạc Tím
Đen
Trắng
Giá xe 588,000,000 

Kiểu dáng : SUV (xe thể thao đa dụng)

Số chỗ :

Hộp số : Duel-

Dung tích : 1496cc

Nhiên liệu : Xăng

Bạc
Bạc Tím
Đen
Trắng
Giá xe 548,000,000 

Kiểu dáng : SUV (xe thể thao đa dụng)

Số chỗ : 07

Hộp số : Duel-

Dung tích : 1496cc

Nhiên liệu : Xăng

Đen 218
Đen 222
Đỏ 3T3
Trắng ngọc trai
Giá xe 1,495,000,000 

Kiểu dáng : Sedan

Số chỗ : 5

Hộp số : Số tự động 6 cấp

Dung tích : 2.5L

Nhiên liệu : Động cơ xăng - điện

Đen 218
Đen 222
Đỏ 3T3
Trắng ngọc trai
Giá xe 1,405,000,000 

Kiểu dáng : Sedan

Số chỗ : 5

Hộp số : Số tự động 6 cấp

Dung tích : 2.5L

Nhiên liệu : Động cơ xăng

Đen 218
Đen 222
Đỏ 3T3
Trắng ngọc trai
Giá xe 1,220,000,000 

Kiểu dáng : Sedan

Số chỗ : 5

Hộp số : Số tự động 6 cấp

Dung tích : 2.5L

Nhiên liệu : Động cơ xăng

Đen 218
Đen 222
Đỏ 3T3
Trắng ngọc trai
Giá xe 1,105,000,000 

Kiểu dáng : Sedan

Số chỗ : 5

Hộp số : Số tự động 6 cấp

Dung tích : 2.5L

Nhiên liệu : Động cơ xăng

Bạc
Đen
Đỏ
Trắng ngọc trai
Xanh
Giá xe 878,000,000 

Kiểu dáng : Sedan

Số chỗ : 5

Hộp số : Hộp số tự động vô cấp

Dung tích : 1.798 cm3

Nhiên liệu : Xăng

Bạc
Đen
Đỏ
Trắng ngọc trai
Xanh
Giá xe 780,000,000 

Kiểu dáng : Sedan

Số chỗ : 5

Hộp số : Hộp số tự động vô cấp

Dung tích : 1.798 cm3

Nhiên liệu : Xăng

Bạc
Đen
Đỏ
Trắng ngọc trai
Xanh
Giá xe 725,000,000 

Kiểu dáng : Sedan

Số chỗ : 5

Hộp số : Hộp số tự động vô cấp

Dung tích : 1.798 cm3

Nhiên liệu : Xăng

BẠC 1D4
CAM R48
ĐỎ 3R3
Trắng
Giá xe 360,000,000 

Kiểu dáng : Hatchback

Số chỗ : 5

Hộp số : Số sàn 5 cấp

Dung tích : 1198

Nhiên liệu : Xăng

BẠC 1D4
CAM R48
ĐỎ 3R3
Trắng
Giá xe 405,000,000 

Kiểu dáng : Hatchback

Số chỗ : 5

Hộp số : Biến thiên vô cấp kép

Dung tích : 1198

Nhiên liệu : Xăng

BẠC 1D4
CAM R48
Đen 218
ĐỎ 3R3
TRẮNG 040
VÀNG 6W2
XÁM 1G3
XANH 8W9
Giá xe 684,000,000 

Kiểu dáng : Hatchback

Số chỗ : 5

Hộp số : Hộp số tự động vô cấp

Dung tích : 1.496 cm3

Nhiên liệu : Xăng

 Hotline 0818886839  NHẬN BÁO GIÁ